Teostanud elektritöid nii Eestis kui ka Skandinaavias