Koduse elektriohutuse meelespea

 

Regulaarne kontroll
Laske aeg-ajalt oma eluruumide elektripaigaldise seisukorda kontrollida vastava oskuse ja õigusega ettevõttel. Kui majapidamises samaaegselt kasutatavate elektriseadmete arv ja voolutarve on oluliselt suurenenud, tuleb eluruumi elektripaigaldis üle vaadata ja vajadusel uuendada. Lähemalt koduse elektrisüsteemi korrashoiust »

 

Elektritööde tegemisel kasutage spetsialisti abi
Ärge tehke elektritöid ise, vaid kasutage selleks majandustegevuse registris registreeritud elektritöö ettevõtjaid. Kui teete ise lihtsaid elektritöid, mida võib teha igaüks, näiteks pirni või kaitsmete vahetamine, lülitage enne tööde alustamist elekter välja. Elektriseadme parandamisel ärge muutke selle ehitust, sest tarviti kaitse- ja tihendusosade valesti kokkupanemine või ärajätmine on eluohtlik. Ärge ühendage alumiiniumist ja vasest juhtmeid kokku ilma spetsiaalse liideseta. Lähemalt ohututest elektritöödest »

 

Sobivad kaitseseadmed
Elektripaigaldist peavad kaitsma toimivad kaitseseadmed. Täiendavaks kaitseks elektriohu vastu laske paigaldada rikkevoolukaitselüliti. Eluruumides peavad kõik pistikupesad olema kaitstud rikkevoolukaitsega. Niisketes ruumides ei tohi pistikupesasid igale poole paigaldada. Õige lahenduse leidmiseks kasutage spetsialisti abi. Lähemalt kaitseseadmetest »

Pange pistikupesadesse ainult sellesse sobivaid pistikuid
Elektritarviti tohib ühendada vaid sellisesse pistikupessa, millesse pistik sobib. Elektriohutuse seisukohalt on ohtlik muuta pistikupesa ja/või pistiku ehitust. Pistikut pistikupesast välja tõmmates hoidke pistikust, mitte juhtmest! Juhe võib pistiku küljest lahti rebeneda ja tekitada lühise. Kui teil on kodus väikesed lapsed, kasutage sulguvate kontaktavadega pistikupesi või sulgege pesaavad isoleerpistikutega. Pistikupesi saab laste eest varjata ka mööbliga.

Valgustis kasutage selleks ettenähtud võimsusega pirni
Valgustil on kirjas, millise võimsusega pirni selles on ette nähtud kasutada. Liiga võimsa pirni paigaldamisel tekib tuleoht! Vannituppa ja õue paigaldage ainult selleks ettenähtud niiskust taluvad valgustid, mis on kaetud kupliga. Ärge asetage valgustile kergestisüttivaid materjale, sest need võivad põhjustada tulekahju!

Kasutage ainult ühte vajaliku pikkusega pikendusjuhet
Pikendusjuhtme kasutamisel kasutage ainult ühte vajaliku pikkusega juhet, sest mitme pikendusjuhtme järjestikku ühendamisel võib katkeda kaitsemaandussoone ühendus. Kui kasutate mitmepesalist pikendusjuhet, ühendage sellega vaid väikese võimsusega tarviteid.

Külma ilma korral ärge vana süsteemi liialt koormake
Vanades majades ja korterelamutes, kus grupikaitsmed ei pruugi normaalselt toimida, võib juhistiku ülekoormamisel tekkida tulekahju oht. Ülekoormamise oht on külmal ajal, kui sageli lülitatakse võrku lisaküttekehasid. Kui elektrivarustus katkeb, lülitage esmalt välja ajutine lisatarbija (näiteks elektriradiaator) ning alles seejärel lülitage elekter kaitselülititest taas sisse. NB! Veenduge esmalt, et elektrikaitsmed on välja lülitunud.

Elektriseadmete ohutu kasutamine

 • Lugege uute elektriseadmete kasutusjuhendit
  Uue elektriseadme soetamisel tutvuge selle kasutusjuhendiga. Hoidke kasutusjuhend alles, sest selles on juhised elektriseadme hooldamise ja rikete kõrvaldamise kohta.
 • Elektriseadme häire korral reageerige kohe
  Kui märkate elektriseadme või -tarviti töös rikkeid või häireid, tegutsege kohe! Lugege esmalt kasutusjuhendit ja kui seal vastavaid juhiseid ei sisaldu, viige tarviti remonti.
 • Ärge kasutage elektriseadmeid, millel on nähtavaid kahjustusi!
 • Valige kasutusoludele vastava kaitseastmega seade
  Siseruumides kasutamiseks mõeldud elektriseadmeid ei tohi kasutada õues või märgades ruumides.
 • Niiskes ruumis olge elektriseadmetega iseäranis ettevaatlik
  Niiskes või märjas ruumis kasutage pritsmekindlaid kaitsekontaktiga pistikupesi, millel on isesulguv kaas. Kuna niisketes ruumides ei tohi pistikupesasid igale poole paigaldada, kasutage õigeks paigaldamiseks spetsialisti abi. Ärge kasutage elektriseadmeid vannis ega duši all olles, see on eluohtlik. Pärast kasutamist tõmmake elektriseadmed pistikupesast kohe välja, sest pistikupessa ühendatud seade on pinge all ka siis, kui seda ei kasutata.

Allikas: http://www.elektrilevi.ee