Kes on elektrik?

Elektrikud paigaldavad, seadistavad ja kontrollivad elektriseadmeid, -juhistikke ja -tarvikuid. Elektrikud teevad elektritöid energia-, tööstus-, ehitus-, kinnisvarahooldus- või muudes ettevõtetes.

Tööülesannete täitmisel juhinduvad elektrikud kutsealal kehtivatest ja üldkasutatavatest normdokumentidest, standarditest ja juhenditest.

Elektriku töö on elektriseadmete ja juhistike paigaldamine, seadistamine ja käit. Käit on tegevus elektripaigaldiste töös hoidmiseks, mis hõlmab selliseid toiminguid nagu lülitamised, juhtimine, seire ja hooldamine ning nii elektri- kui ka muid kui elektritööd. Tööülesandeid täidetakse tööstusettevõtetes, koolides, haiglates, elamutes, ärihoonetes jne.

 

Elekter

 
 
Elektri ülekandeliinid

Elekter on elektrilaengute olemasolust tingitud nähtuste kompleks. Positiivse või negatiivse elektrilaenguga osakesed tekitavad elektromagnetvälja ja alluvad selle toimele.

Sõna "elekter" ei ole tänapäeval terminina kasutusel. Varem on füüsikas selle all mõistetud elektrilaengut (elektrihulka). Praegu mõistetakse üldkeeles elektri all kõige sagedamini elektrienergiat või elektrivoolu.

Ajalugu

Sõna "elekter" tuleneb vanakreeka sõnast ήλεκτρον (ēlektron) 'merevaik'. Nimetuse motiiviks on see, et merevaik hõõrdumisel elektriseerub ehk omandab elektrilaengu.[1][2]

Juba Thales teadis, et kui merevaiku hõõruda, siis hakkab see kergesti teisi esemeid külge tõmbama, kuid ta ei osanud seda nähtust seletada. Antiikajal tunti paljusid teisigi elektrinähtusi: välkuElmo tulesid ja loomset elektrit, mida näitekselektrirai tekitab, kuid neid ei seostatud omavahel ega teatud ühise sõnaga nimetada.[2]

Esimesena oli elektriliste nähtuste uurimises tänapäevases mõistes teaduslikult edukas inglise astronoom ja füüsik William Gilbert. Tema aastal 1600 avaldatud raamatus "De magnete" eristati esimest korda merevaigu hõõrumisel tekkivat külgetõmbejõudu püsimagneti külgetõmbejõust. Tema leiutas ka ladinakeelse sõna "electricus", mida hakkas kasutama elektrinähtuste kohta, ja sellest tuleb elektrit tähistav sõna paljudes keeltes.

Vaata ka