Trüki

Teostanud elektritöid nii Eestis kui ka Skandinaavias